رفتن به بالا

نوروزبان حامی آیین کهن ایرانی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
  • الجمعة ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۰
  • 2019 Friday 19 July
مرکزی به استقبال نوروز می رود(1)

از «سرفه سال» تا «هفت سنگ»


اثری جدید از هیلا صدیقی منتشر شد:

قسمت اول انیمیشن کوتاه نوروزبان ( داستان نوروز)


گزارش ایران وایر از کمپین نوروزگان

فیس بوک بوی نوروز می دهد، گزارشی از یک کمپین متفاوت


تیـــــــــتر روز

آداب و رسوم نوروزی در استان کرمان

سمنوی کرمانی و شیرینی نوروز

  م‍ردم‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ک‍رم‍‍ان‌ ‌ س‍‍ال‌ ن‍و ر‌ا ب‍‍ا ‌آد‌اب‌ و رس‍وم‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ ‌آ‌غ‍‍از م‍‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د. ب‍رخ‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ ‌آد‌اب‌ ‌ه‍ن‍وز در ب‍ی‍ن‌ م‍ردم‌ م‍رس‍وم‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د ‌ام‍‍ا ب‍رخ‍‍ی‌ دی‍گ‍ر در طول‌ زم‍‍ان‌ ب‍ه‌ ف‍ر‌ام‍وش‍‍ی‌ س‍پ‍رده‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د. خ‍‍ان‍ه‌ ت‍ک‍‍ان‍‍ی‌ ‌از ‌آد‌اب م‍رس‍وم‌ در بین مردم کرمان است؛ در روزگ‍‍ار ق‍دی‍م‌ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ع‍ی‍د مردم خ‍‍ان‍ه‌ ت‍ک‍‍ان‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ک‍ردن‍د و ‌اگ‍ر ‌ات‍‍اق‍‍ه‍‍ا ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ت‌ دودزدگ‍‍ی‌ در ‌ای‍‍ام‌ زم‍س‍ت‍‍ان‌ س‍ی‍‍اه‌ ش‍ده‌ ب‍ود ح‍ت‍م‍‍ا ‌آن‍‍ه‍‍ا ر‌ا م‍ج‍دد‌ا ک‍‍ا‌ه‍گ‍ل‌ م‍‍ی‌ ک‍ردن‍د. م‍ردم‌ ب‍ر‌ای‍ن‌ ب‍‍اور ب‍ودن‍د ک‍ه‌ ‌اگ‍ر ‌ای‍ن‌ ک‍‍ار ر‌ا ‌ان‍ج‍‍ام‌ ن‍د‌ه‍ن‍د ت‍‍ا پ‍‍ای‍‍ان‌ س‍‍ال‌ ج‍دی‍د ‌ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز در زن‍دگ‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ ن‍‍ام‍طل‍وب‍‍ی‌ ‌ات‍ف‍‍اق‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ‌اف‍ت‍‍اد. آم‍اده‌ ک‍ردن‌ ل‍ب‍‍اس‌ ن‍و ‌از دی‍گ‍ر م‍و‌ارد م‍رس‍وم‌ ش‍ب‌ ‌ع‍ی‍د ‌ا‌ست به طوری که در گ‍ذش‍ت‍ه‌ ‌اگ‍ر ب‍زرگ‍ت‍ر‌ه‍‍ا ت‍و‌ان‍‍ای‍‍ی‌ خ‍ری‍د ل‍ب‍‍اس‌ ن‍و ب‍ر‌ا‌ی‌ خ‍ودش‍‍ان‌ ن‍د‌اش‍ت‍ن‍د ح‍ت‍م‍‍ا دس‍ت‌ ک‍م‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ ی‍ک‌ ت‍ک‍ه‌ ...

پیشخوان


حال نوروزی شیراز به روایت نوروزبان:

حوض ماهیِ سعدی میزبان چهارشنبه سوری

شهر شیراز به شهر شعر و ادب، و باغ و گل و بلبل شهرت ملی و جهانی دارد. عید نوروز نیز نزد مردم استان فارس و بویژه شهرستان شیراز بسیار گرامی داشته می‌شود. مردم استان فارس به خصوص شهرستان شیراز از ۱۵ روز پیش از تحویل سال نو، به استقبال آن می‌روند. مردان با تهیه […]


مرکزی به استقبال نوروز می رود(2)

رشته پلو شب عید !

تخم مرغ در سینی تکان می خورد، حیوانات شروع به نشخوار می کنند و آب ها از حرکت می ایستند. هر کس در این وقت دعایی بکند، دعایش مستجاب می شود. آن ها به سفره هفت سین “سرفه سال” می گفتند…


جزییات آیین نوروز در تاجیکستان:

ارمغان نوروزی تاجیک ها برای تاریخ

جغرافیای پهناور نوروز و همزمانی آن با بهار طبیعت در نیمکره شمالی و پیشینه ی باستانی آن و تأکید این جشن بر نوع ‌دوستی و مهرورزی در میان جهانیان، باعث توجه سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به نوروز شد. نوروز در سال ۲۰۱۰ میلادی از سوی بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در ۱۱ کشور دنیا […]تکم خوانی زنجان؛ یادگاری از دل نوروز کهن

  مردم زنجان همانند سایر هموطنان خود در نخستین روز سال جدید ۷ برکت‌ دنیا را جمع کرده و به امید داشتن سالی پربار در سفره می‌چینند. برکت مدنظر مردم زنجان شامل: گندم، عدس یا سمنو به عنوان برکت زمین، سیب و سنجد به عنوان برکت درخت، قرآن و آئینه به عنوان برکت آسمان، سبزه […]


نوروز در کشورهای جهان;

نوروزگان در افغانستان

جغرافیای پهناور نوروز و همزمانی آن با بهار طبیعت در نیمکره شمالی و پیشینه ی باستانی آن و تأکید این جشن بر نوع ‌دوستی و مهرورزی در میان جهانیان، باعث توجه سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به نوروز شد. در ۱۰ مه سال ۲۰۱۰ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل با گذراندن قطعنامه ای نوروز […]


از نوروزخوانی تا سیزده به در قزوینی ها

صدای نوروز در الموت و طالقان

نوروزی خوانی یکی از مراسم مربوط به روزهای پایانی سال است و جزئی از مراسم استقبال عید نوروز به شمار می رود. نوروزی خوان ها بیشتر از اهالی روستاهای منطقه ‘الموت’ و ‘طالقان’ هستند؛ آنها در دسته های دو تا چهار نفره……..


آیین خاص جزیره

جشن نوروز صیادان در قشم

سال صید صیادان چهار فصل دارد که نخستین فصل آن جوا است که از اوایل دهه سوم فروردین آغاز می شود و صد روز ادامه دارد و بیشتر ماههای آن با بهار طبیعت همراه است.


آداب و رسوم نوروزی در استان کرمان

سمنوی کرمانی و شیرینی نوروز

در ب‍‍ع‍ض‍‍ی‌ ‌از م‍ن‍‍اطق‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ک‍رم‍‍ان‌ د‌ع‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ت‍ح‍وی‍ل‌ س‍‍ال‌ ر‌ا ب‍‍ا ز‌ع‍ف‍ر‌ان‌ و گ‍لاب‌ ب‍ر ب‍دن‍ه‌ ی‍ک‌ ک‍‍اس‍ه‌ چ‍ی‍ن‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍د س‍پ‍س‌ ‌از ‌آن‌ ش‍رب‍ت‌ درس‍ت‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د و ب‍ر‌ا‌ی‌ س‍لام‍ت‍‍ی‌ ‌ا‌ع‍ض‍‍ا‌ی‌ خ‍‍ان‍و‌اده‌ در طول‌ س‍‍ال‌ ‌ه‍م‍گ‍‍ی‌ ‌از ‌آن‌ م‍‍ی‌ن‍وش‍ن‍د.


نوروز در کشورهای جهان;

نوروزگان در قزاقستان

جغرافیای پهناور نوروز و همزمانی آن با بهار طبیعت در نیمکره شمالی و پیشینه ی باستانی آن و تأکید این جشن بر نوع ‌دوستی و مهرورزی در میان جهانیان، باعث توجه سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به نوروز شد. در ۱۰ مه سال ۲۰۱۰ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل با گذراندن قطعنامه ای نوروز […]


نوروز در کشورهای جهان ;

نوروزگان در جمهوری آذربایجان

جغرافیای پهناور نوروز و همزمانی آن با بهار طبیعت در نیمکره شمالی و پیشینه ی باستانی آن و تأکید این جشن بر نوع ‌دوستی و مهرورزی در میان جهانیان، باعث توجه سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به نوروز شد. در ۱۰ مه سال ۲۰۱۰ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل با گذراندن قطعنامه ای نوروز […]


گزارش ایران وایر از کمپین نوروزگان

فیس بوک بوی نوروز می دهد، گزارشی از یک کمپین متفاوت

هیلا صدیقی انتظار این همه استقبال را نداشته و کاملا غافلگیر شده است: «من فکر می‌کردم بعد از چهارشنبه سوری و یا پهن شدن سفره هفت سین، ویدئوهای زیادی به ما برسد. الان هیچکدام از این مراسم آغاز نشده اما اینباکس ما پر از پیام‌های مختلف است از سراسر دنیا.»


جديدترين خبرها

یادداشت ویژه

یادداشت هیلا صدیقی در رابطه با ردیابی افسانه حاجی پیروز

جایگاه و اصالت تاریخی عمو نوروز و حاجی فیروز در آیین نوروز

مردم باستان، زمین را مادر بشر می دانستند مادری که آبستن زایش انسان و حیوان و گیاهان است و شاید تصور می کردند که با زایش نسل های جدید و از دنیا رفتن نسل های قبلی آنها وارد دنیای دیگری می شوند که چون برایشان ناشناخته بود ، زیر زمین تصورش می کردند و آنرا دنیای زیر زمین یا دنیای مردگان می نامیدند. برای مردمی که تمام حیاتشان وابسته به زمین بود و فصل زمستان که درختان در خواب و زمین های زراعی مدفون برف و سرما بود و بقایشان مدیون آذوغه هایی بود که در نیمه دیگر سال اندوخته بودند، این را دلیل مرگ و رفتن رب‌النوع گیاهی به جهان مردگان می دانستند. سبزینه هایی که در بهار از زمین جوانه می زد و نسیمی که در جان درختان می دمید برایشان همچون حیات پس از مرگ بود . انگار که جانی از دنیای مردگان بازگشته باشد. دنیایی که در آن هم توان روییدن است و هم منابع و معادن زیرزمینی درآن. همان جایی که حاجی پیروز از آن می آید . درباره ی حاجی پیروز نقل قول های بسیاری ست داستان حاجی پیروز که در سالیان بعد با اضافه شدنِ ترانه ی (ارباب خودم …) فلسفه اش دگرگون شد ، روایت‌های متفاوتی دارد برخی فکر می کنند حاجی پیروز همان سیاوش است . سیاوش پسر کیکاووس ، پس از آنکه آیین سپاه راندن و کشور داری را نزد رستم در زابلستان آموخت به کاخ پدر بازگشت. سودابه همسر کیکاووس عاشق سیاوش شد و برای به دست آوردن سیاوش بسیار تلاش کرد. اما پس از آنکه سیاوش از او برآشفت ، شکایت پیش کیکاووس برد و به سیاوش تهمت زد که عاشقش شده … کیکاووس به توصیه موبدان، آتشی برپا کرد تا گناهکار از بی گناه شناخته شود. سیاوش با اسب شبرنگ خویش از آتش عبور کرد و سالم بیرون آمد و صورتش از دود آتش سیاه شد. و به وساطتش سودابه نیز بخشیده شد. کیکاووس فردای آن روز به شکرانه این تمام شهر را سور داد .برخی گمان دارند که شاید فردای آن‌روز، چهارشنبه آخر سال بود گروهی دیگر بر این گمانند که او آتشبان و یا نگهبان آتشکده های زرتشتی بوده و به همین خاطر صورتش سیاه شده است. و شاید به خاطر همان چهره ی مذهبی یعنی نگاهبانی از آتش در قرن های بعد و با تغییر دین و باور مردم لفظ حاجی به خود گرفته است . اخیرن مطالعه بر روی لوح های باستانی ثابت کرده که تاریخ حاجی پیروز کهن تراز آریایی هاست و مربوط می شود به قصه ی ازدواج مقدس .باور رایج در منطقهٔ بین‌النهرین این است که ازدواج الههٔ باروری و ایزد گیاهی باعث سرسبزی و بازگشت زندگی به جهان خاکی است .معروف ترین و بزرگ ترین الهه ی باروری در باور ایرانیان آناهیتاست و شاید ایزد گیاهی که هر سال در آخر زمستان به وصال الهه می آید همان عمونوروز است .زمین روزها و ماهها و هفته ها را ...
logo-samandehi